Trong khuôn khổ các hoạt động trong Hội trại truyền thống chào mừng 80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2011 là các hoạt động sôi nổi như các cuộc thi: Bước nhảy hiện đại (lần thứ 2), Một phút tỏa sáng, Hùng biện ..... Và đặc biệt trong chiều ngày 26/3/2011 đã diễn ra buổi gặp gỡ đối thoại giữa Ban Giám Hiệu và các bạn sinh viên.  

Trong khuôn khổ các hoạt động trong Hội trại truyền thống chào mừng 80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2011 là các hoạt động sôi nổi như các cuộc thi: Bước nhảy hiện đại (lần thứ 2), Một phút tỏa sáng, Hùng biện ..... Và đặc biệt trong chiều ngày 26/3/2011 đã diễn ra buổi gặp gỡ đối thoại giữa Ban Giám Hiệu và các bạn sinh viên.


 

hoitrai2011