1. Kết quả vòng Sơ loại Hội thi "Duyên dáng Sinh viên ĐHQG-HCM" lần V - năm 2013

               Sinh viên xem kết quả tại đây


 

2. Danh sách thí sinh vào vòng bán kết Hội thi "Duyên dáng Sinh viên ĐHQG-HCM" lần V - năm 2013

 

              Sinh viên xem danh sách tại đây