Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Y về Chương trình Học bổng Vừ A Dính năm học 2012-2013 như sau:

 

1. Số lượng học bổng: 80 suất cho toàn ĐHQG-HCM.
 
 

2. Giá trị học bổng: 1.500.000 đ/ sinh viên.
 
 

3. Đối tượng được nhận học bổng:

-         -  Là sinh viên đang theo học chương trình đào tạo hệ chính quy tại các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQG-HCM;

-          - Là sinh viên dân tộc thiểu số, có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện (điểm trung bình học tập từ 7,0 trở lên).

 

 4. Hồ sơ xin học bổng bao gồm:

-          - Bản tóm tắt thành tích cá nhân; (tải về)

-         -  Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2012 - 2013;

-          - Bảng điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2012 – 2013; 

-          - Bản sao giấy chứng nhận/hộ khẩu thường trú sinh viên dân tộc thiểu số.

 

5. Hạn chót nộp hồ sơ:

Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, hạn chót là 16g ngày 15/5/2013 (thứ tư).