Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Y về chương trình học bổng“CGRH -Tiếp sức đến trường” do Trung tâm Di truyền và Sức khỏe sinh sản tài trợ, cụ thể như sau:


 

1. Số lượng học bổng: 04 suất


 

2. Giá trị học bổng:


 

3. Điều kiện xét tuyển:

-       Ứng viên là sinh viên hệ chính quy của Khoa Y;

-       Có kết quả học tập khá (7.0 trở lên);

-       Có điểm rèn luyện tốt, tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

-       Ưu tiên sinh viên hoàn cảnh khó khăn.

-       Chưa nhận học bổng của tổ chức nào trong năm học 2012-2013.


 

4. Hồ sơ gồm:

-       Bài viết viết tay trình bày hoàn cảnh và mục tiêu phấn đấu của bản thân;      (tải về)

 

-       Kết quả học tập và rèn luyện năm học 2012-2013;

-       Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình thuộc diện chính sách, khó khăn (phải do chính quyền địa phương xác nhận).


 

5. Hình thức nộp hồ sơ:

-       Hồ sơ hoàn chỉnh gửi về phòng Đào tạo và Công tác sinh viên.

-       Hồ sơ bằng file mềm gửi qua mail:  dt_ctsv@medvnu.edu.vn


 

6. Hạn chót nộp hồ sơ: 14g00 ngày 12/9/2013.