Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Y về việc trao tặng học bổng cho thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học tại ĐHQG-HCM như sau:
 

1. Đối tượng nhận học bổng: Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học tại các trường thành viên, khoa trực thuộc của ĐHQG-HCM.

2. Giá trị học bổng: 12.000.000 đồng/ suất (Mỗi năm 3.000.000 đồng, thực hiện trong 4 năm).

3. Điều kiện nhận học bổng:

     3.1 Đối với thủ khoa năm 2013:

Hồ sơ xin học bổng bao gồm:

-    Công văn giới thiệu ứng viên của khoa;

-    Đơn xin cấp học bổng;         (tải về)

-    Sơ yếu lý lịch (Có giấy xác nhận của chính quyền địa phương);

-    Chứng minh nhân dân (Bản photo không cần công chứng);

-    Giấy báo điểm và giấy báo trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013 (Bản photo không cần công chứng);

Điều kiện để duy trì từng phần học bổng được nhận hàng năm là sinh viên phải đạt kết quả học tập tốt (Tốp 20% của lớp và hạnh kiểm loại tốt).

3.2 Đối với thủ khoa các năm trước:

Sinh viên gửi kết quả học tập tốt của năm vừa qua (Tốp 20% của lớp và hạnh kiểm loại tốt) có xác nhận của khoa.

4. Hạn nộp hồ sơ:

Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Khoa Y, hạn chót nộp hồ sơ 16g ngày 19/09/2013 (thứ hai).