Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Y về Chương học bổng AmCham năm 2013 như sau:

1. Đối tượng tham dự:

-          - Sinh viên năm 3 trở đi và chưa tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung tại các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM năm học 2013-2014.

 

-          - Không lưu ban và có điểm trung bình cho tất cả các năm học từ 7.0 (Khá) trở lên.

 

-          - Có hoạt động ngoại khoá tích cực và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

 

-          - Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

 

2. Quy trình xét tuyển:

-          - Hồ sơ xét tuyển: điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn tại trang web của AmCham.

 

-          - Xét tuyển hồ sơ.

 

-          - Kiểm tra tiếng Anh.

 

-          - Đánh giá năng lực tư duy con số và ngôn ngữ.

 

-          - Trắc nghiệm tính cách.

 

-        - Phỏng vấn chung cuộc bằng tiếng Anh theo các tiêu chí: giao tiếp, định hướng nghề nghiệp, kỹ năng làm việc theo nhóm, sáng tạo, ra quyết định hợp lý, kỹ năng lãnh đạo.

 

3. Mốc thời gian quy trình xét tuyển:

 

-          - 07/9/2013: Buổi giao lưu cung cấp thông tin về Chương trình học bổng AmCham.

 

-          - 28/9/2013: Hạn chót để sinh viên các trường thành viên ĐHQG-HCM nộp hồ sơ qua mạng (trước 21 giờ).

 

-          - 07/10/2013: Thông báo danh sách sinh viên được tham dự vòng thi tuyển tiếng Anh.

 

-          - 19/10/2013: Thông báo kết quả bài thi tuyển tiếng Anh và chuẩn bị tiếp theo cho vòng thi đánh giá năng lực tư duy con số và ngôn ngữ.

 

-          - 26/10/2013: Đánh giá năng lực tư duy con số và ngôn ngữ.

 

-          - 02/11/2013: Thông báo kết quả vòng thi Đánh giá năng lực tuy duy con số và ngôn ngữ: chuẩn bị cho bài thi Trắc nghiệm tính cách.

 

-          - 09/11/2013: Trắc nghiệm tính cách và chuẩn bị cho vòng Phòng vấn chung cuộc.

 

-          - 23/11/2013: Phỏng vấn chung cuộc.

 

-          - 30/11/2013: Công bố kết quả và Lễ trao học bổng.