Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên năm nhất Khoa Y về Chương trình Học bổng Thủ khoa khó khăn - Báo Thanh niên năm 2013. Cụ thể như sau:

 1. Số lượng học bổng: 04 suất.

2. Giá trị học bổng: 04 laptop Toshiba Core i3 C40-111.

3. Điều kiện xét tuyển:

-          - Là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013 của các trường đại học thành viên và Khoa Y trực thuộc ĐHQG-HCM;

-          - Có hoàn cảnh khó khăn và tinh thần vượt khó học tập;

-          - Chưa nhận học bổng của tổ chức nào khác trong năm học 2013-2014.

 4. Hồ sơ gồm:

-          - 02 hình 3x4 để làm giấy chứng nhận (ghi rõ họ tên phía sau bức arnhm không sử dụng ảnh đã đóng dấu giáp lai);

-         - 01 đơn dự tuyển học bổng Thủ khoa khó khăn - Báo Thanh Niên (có xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường hoặc địa phương); (tải mẫu)

-          - 01 bản sao giấy báo trúng tuyển đại học năm 2013;

-          - Xác nhận là sinh viên thủ khoa của trường / ngành;

-          - Bản sao sổ Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, gia đình khó khăn (các xác nhận của địa phương);

-          - 01 bản sao CMND hoặc thẻ sinh viên.

 5. Hạn nộp hồ sơ:

Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Khoa Y, hạn chót nộp hồ sơ 16g ngày 23/09/2013 (thứ hai).