Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Y về Chương trình Học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm 2013. Cụ thể như sau:

1. Số lượng học bổng: 03 suất.

 

2. Giá trị học bổng: 310 USD / suất.

 

3. Điều kiện xét tuyển:

-          - Là sinh viên đại học hệ chính quy tập trung, đang học năm thứ 3 hoặc năm thứ 4 tại Khoa Y - ĐHQG-HCM;

-          - Có kết quả học tập đạt loại khá giỏi, ưu tiên các sinh viên đã nhận học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm học 2012-2013;

-          - Có tư cách đạo đức tốt;

-          - Sinh viên chưa nhận được học bổng của tổ chức nào khác trong năm học 2013-2014.

 

 4. Hồ sơ gồm:

-           - Phiếu thông tin (Data Sheet): có dán ảnh 3x4 chụp không quá 6 tháng (theo mẫu, chữ viết rõ ràng);                (tải mẫu)

-           - Bảng điểm năm học 2012-2013 (cả năm), có xác nhận của trường;

-          - Bảng photo các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích.

 

5. Hạn nộp hồ sơ:

Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Khoa Y, hạn chót nộp hồ sơ 16g ngày 25/09/2013 (thứ tư).