Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Y về Chương trình Học bổng POSCO TJ Park Foundation năm 2013. Cụ thể như sau:

1. Số lượng học bổng: 01 suất.

2. Giá trị học bổng: 500 USD / suất.

3. Điều kiện xét tuyển:

-          - Là sinh viên đang học năm thứ 3 hoặc năm thứ 4 tại Khoa Y - ĐHQG-HCM;

-          - Có kết quả học tập xuất sắc (điểm trung bình năm học 2012-2013 từ 8,5 trở lên và không có môn nào thi lại);

-          - Ưu tiên sinh viên đã nhận học bổng POSCO TJ Park Foundation của năm học trước và vẫn duy trì kết quả học tập tốt trong năm học 2012-2013;

-          - Chưa nhận học bổng của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tài trợ nào khác trong năm học 2013-2014.

 4. Hồ sơ gồm:

-          - Bảng thông tin cá nhân có dán hình;       (tải mẫu)                                

-         - Bảng điểm năm học 2012-2013, có xác nhận của trường;

-         - Các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích.

 5. Hạn nộp hồ sơ:

Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Khoa Y, hạn chót nộp hồ sơ 16g ngày 27/09/2013 (thứ sáu).