Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Y về Chương trình Học bổng“Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2013, chi tiết như sau:

1. Số lượng: 01 suất.

2. Giá trị học bổng: 12.000.000 đ/suất, dùng để trang trải học phí của sinh viên trong các năm học.

3. Điều kiện xét tuyển:

-       Ứng viên phải là sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy của Khoa Y;

-       Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2013 – 2014;

-       Có kết quả học tập và rèn luyện tốt, điểm đầu vào đại học cao;

-       Ưu tiên cho các sinh viên mồ côi, thuộc dân tộc thiểu số hoặc sống ở vùng sâu vùng xa, thuộc diện chính sách hoặc xóa đói giảm nghèo.

 

4. Hồ sơ gồm:

-       Đơn xin học bổng có xác nhận của nhà trường kèm theo 01 ảnh 3x4 cm; (tải mẫu)

-       Bài viết bằng tiếng Việt trình bày hoàn cảnh bản thân và gia đình, mục tiêu phấn đấu của bản thân;

-       Bản sao giấy báo trúng tuyển đại học;

-       Bản sao các giấy chứng nhận giải thưởng, danh hiệu hoặc thành tích đạt được trong vòng 3 năm gần đây;

-       Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình thuộc diện chính sách hoặc xóa đói giảm nghèo (do chính quyền địa phương cấp);

-       Bản sao chứng minh nhân dân.

 

5. Hạn nộp hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Khoa Y, hạn chót nộp hồ sơ 16g ngày 03/12/2013 (thứ ba).