Giới Thiệu
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
ATbar
Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM cam kết bảo vệ sự riêng tư và phát triển những kĩ thuật cung cấp cho bạn những công cụ mạnh mẽ và an toàn nhất trên mạng. Bản Tuyên Bố về Sự Riêng Tư này áp dụng cho trang web Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM và điều chỉnh việc thu thập và sử dụng thông tin. Bằng việc sử dụng website Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM , bạn bằng lòng thực hiện những điều khoản được mô tả trong bản Tuyên Bố này.

Về Việc Thu Thập Những Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM thu thập những thông tin mang tính chất cá nhân của bạn, như địa chỉ email, tên, địa chỉ nhà hoặc nơi làm việc hay số điện thoại. Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM còn thu thập những thông tin cá nhân mang tính chất riêng tư như mã bưu điện, tuổi, giới tính, sở thích của bạn.

Cả những thông tin về phần cứng và phần mềm trên máy tính của bạn cũng được Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM thu thập. Những thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt bạn đang dùng, tên miền, thời gian truy cập và những website đã giới thiệu cho bạn đến với chúng tôi. Những thông tin này được sử dụng bởi Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM để phục vụ cho sự vận hành của dịch vụ, để duy trì chất lượng dịch vụ, và để cung cấp những thông số về việc sử dụng trang web Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM .

Hãy ghi nhớ rằng nếu bạn trực tiếp để lộ những thông tin cá nhân riêng tư hoặc những thông tin nhạy cảm qua những bảng tin công khai của Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM, những thông tin này có thể được người khác lấy và sử dụng. Hãy chú ý: Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM không đọc những thông tin mang tính truyền thông liên lạc của bạn.

Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM khuyến khích bạn xem lại những điều khoản về tính bảo mật của những trang web bạn liên kết đến từ Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM để từ đó bạn có thể hiểu những website đó thu thập, sử dụng và chia sẻ những thông tin đó như thế nào. Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM không chịu trách nhiệm về những điều khoản về tính bảo mật thông tin hay những nội dung khác của các website bên ngoài Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM và những website thành viên thuộc Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Về Việc Sử Dụng Những Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM thu thập những thông tin của bạn để vận hành trang web Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM và cung cấp những dịch vụ mà bạn yêu cầu. Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM còn sử dụng những thông tin cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về những sản phẩm, dịch vụ khác từ Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM và những chi nhánh của nó. Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM có thể tiếp xúc với bạn thông qua quan sát để nghiên cứu lối ứng xử của bạn, như ý kiến của bạn về những dịch vụ hiện tại hoặc tiềm năng của những dịch vụ mới có thể sẽ được cung cấp.

Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM không bán, thuê hay cho thuê dach sách khách hàng của mình cho các nhóm thứ ba. Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM có thể, bất cứ lúc nào, tiếp xúc với bạn về một đối tác bên ngoài với một lời đề nghị cụ thể mà bạn có thể quan tâm. Trong những trường hợp đó, những thông tin cá nhân của bạn (email, tên, địa chỉ, điện thoại) không được chuyển đến bên thứ ba. Thêm vào đó, Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM có thể chia sẻ dữ liệu với những đối tác tin cậy để giúp chúng tôi thực hiện những nghiên cứu thống kê, gửi cho bạn email hay thư tay, thực hiện hỗ trợ khách hàng, hoặc sắp xếp việc giao hàng. Tất cả những công ty thuộc bên thứ ba đó đều bị cấm sử dụng những thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ cho Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM, và họ được yêu cầu duy trì tính bảo mật của những thông tin của bạn.

Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM không sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin cá nhân nhạy cảm, như chủng tộc, tôn giáo, hoặc đảng phái chính trị mà không có sự cho phép của bạn.

Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM theo dõi những trang mà khách hàng của chúng tôi ghé thăm bên trong Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM, nhằm xác định dịch vụ nào của Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM được yêu thích nhất. Những thông tin này được sử dụng để cung cấp những nội dung đặc chế và quảng cáo bên trong Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM đến những khách hàng mà hành vi của họ chỉ ra là họ quan tâm đến một vấn đề cụ thể nào đó.

Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM sẽ tiết lộ những thông tin của bạn mà không cần thông báo, chỉ khi cần phải như vậy theo luật pháp hoặc khi tin rằng những hành động đó là cần thiết để: (a) phù hợp với các sắc lệnh luật pháp hoặc tuân theo quá trình hợp pháp của Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM; (b) bảo vệ quyền lợi của Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM; và, (c) hành động dưới những tình huống cấp thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của những người dùng của Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM, hoặc của cộng đồng.

Về Việc Sử Dụng Cookie

Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM sử dụng "cookies" để giúp bạn cá nhân hoá những kinh nghiệm về mạng của bạn. Một cookie là một file văn bản được đặt ở ổ đĩa cứng của bạn hoặc ở một trang chủ web. Cookie không thể được sử dụng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của bạn. Cookie được ấn định cho riêng bạn, và chỉ được đọc bởi một máy chủ web trong tên miền cung cấp cookie cho bạn.

Một trong những mục đích chủ yếu của cookie là cung cấp cho bạn những chức năng thuận tiện để tiết kiệm thời gian của bạn. Mục đích của một cookie là bảo với máy chủ web là bạn đã phản hồi lại một trang cụ thể nào đó. Ví dụ, nếu bạn cá nhân hoá các trang Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM , hoặc đăng kí với trang Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM hoặc các dịch vụ của nó, một cookie sẽ giúp Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM gọi lại những thông tin cụ thể trong những lần ghé thăm sau này. Điều này giúp đơn giản hoá quá trình ghi chép các thông tin cá nhân của bạn, như địa chỉ hoá đơn, địa chỉ gửi hàng... Khi bạn quay lại cùng một trang Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM đó, thông tin mà bạn cung cấp lúc trước có thể được lấy ra, để bạn có thể dễ dàng sử dụng các chức năng của Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM mà bạn đã cá nhân hoá.

Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi các thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn thích. Nếu bạn từ chối cookie, bạn không thể thấy được hết những chức năng tương tác của các dịch vụ của Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM hoặc những trang web mà bạn đến thăm.

Tính Bảo Mật Của Những Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM đóng chặt những thông tin cá nhân của bạn đối với những truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM đóng chặt những thông tin định danh cá nhân bạn cung cấp trên những máy chủ trong một môi trường được điều chỉnh và an toàn, bảo vệ khỏi những truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Khi thông tin cá nhân (như số thẻ tín dụng) được chuyển đến những trang web khác, chúng đều được bảo vệ thông qua mã hoá, như giao thức Secure Socket Layer (SSL).

Về Sự Thay Đổi Của Bản Tuyên Bố Này

Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM sẽ thường xuyên cập nhật bản Tuyên Bố về Sự Riêng Tư này để đáp ứng những phản hồi từ các công ty và khách hàng. Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM khuyến khích bạn định kỳ xem lại bản Tuyên Bố này để được biết Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM đang bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

Thông Tin

Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM đón chào những bình luận của bạn về Bản Tuyên Bố Về Sự Riêng Tư này. Nếu bạn tin rằng Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM chưa tôn trọng bản Tuyên Bố này, hãy liên hệ Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM tại trind06@gmail.com. Chúng tôi sẽ cố gắng xem xét và sửa chữa vấn đề một cách nhanh chóng nhất có thể.