Khoa Y thông báo chiêu sinh Lớp định hướng chuyên khoa Tai Mũi Họng năm 2018. Thời gian học 6 tháng. Khóa học được triển khai tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM. 

1. Đối tượng tham gia: Bác sĩ đa khoa

2. Mục tiêu khoá học: Cung cấp cho học viên tất cả các kiến thức cơ bản về chuyên khoa Tai Mũi Họng và Thính học.

3. Học phí: 18.000.000 đ/học viên (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng). Học phí đóng 1 lần cho toàn khóa.

4. Thời gian: 6 tháng/khoá.  

5. Địa điểm học tập: Lý thuyết và thực hành tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM.

6. Chứng chỉ kết thúc khoá học: Có giá trị trên toàn quốc (mã chứng chỉ A101).

7. Đội ngũ giảng viên: Giảng viên là các Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ có bề dày kinh nghiệm trong chuyên khoa Tai Mũi Họng trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn thực hành lâm sàng tại Bệnh việnTai Mũi Họng TP.HCM.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Tải đơn đăng ký lớp học tại đây .