Khoa Y – ĐHQG-HCM tuyển sinh theo hình thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia. 


Điều kiện sơ tuyển là trung bình cộng của các điểm trung bình năm học lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,5 trở lên. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh không nhân hệ số. 

Tìm hiểu toàn bộ thông tin tuyển sinh về 2 ngành Y và Dược: