Bộ môn trực thuộc Khoa
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
ATbar
Bộ môn trực thuộc Khoa

Các bộ môn trực thuộc Khoa

- Bộ môn Giải phẩu học - Phôi thai học

- Bộ môn Mô học – Giải phẩu bệnh

- Bộ môn Sinh lý – Sinh lý bệnh

- Bộ môn Sinh hoá – Sinh học phân tử

- Bộ môn Vi sinh học – Ký sinh học

- Bộ môn Dược lý học

- Bộ môn Miễn dịch học – Di truyền y học

- Bộ môn Kỹ năng y khoa

- Bộ môn Dịch tễ học

- Bộ môn Y học cộng đồng

- Bộ môn Tâm lý y học

- Bộ môn Nội

- Bộ môn Ngoại

- Bộ môn Nhi

- Bộ môn Sản phụ khoa – Sức khoẻ sinh sản

GIỚI THIỆU

Khoa Y ĐHQG-HCM là đơn vị đào tạo tiên tiến, chất lượng cao dựa trên mô hình Trường – Bệnh viện, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

SỨ MỆNH

Đào tạo nguồn nhân lực ngành Y ở trình độ ĐH và SĐH.

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào đào tạo.

Khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực miền Nam và cả nước.

TẦM NHÌN

Khoa Y hướng đến xây dựng một Đại học Khoa học sức khoẻ trong tốp đầu Châu Á, là nơi hội tụ của khoa học y học, công nghệ, văn hoá, tri thức và y đức của người Việt Nam.