Phòng ban
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
ATbar
Phòng chức năng

Các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc

- Phòng Tổ chức Hành chính

- Phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Quản trị Thiết bị

- Phòng Khoa học Công nghệ - Quan hệ Quốc tế

- Trung tâm Nghiên cứu về Di truyền và Sức khoẻ Sinh sản

GIỚI THIỆU

Khoa Y ĐHQG-HCM là đơn vị đào tạo tiên tiến, chất lượng cao dựa trên mô hình Trường – Bệnh viện, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

SỨ MỆNH

Đào tạo nguồn nhân lực ngành Y ở trình độ ĐH và SĐH.

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào đào tạo.

Khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực miền Nam và cả nước.

TẦM NHÌN

Khoa Y hướng đến xây dựng một Đại học Khoa học sức khoẻ trong tốp đầu Châu Á, là nơi hội tụ của khoa học y học, công nghệ, văn hoá, tri thức và y đức của người Việt Nam.