THÔNG ĐIỆP CỦA TRƯỞNG KHOA
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
ATbar
Thông điệp của Trưởng khoa
New Page 1

THÔNG ĐIP CA TRƯNG KHOA Y ĐHQG-HCM

 

Trong nhng năm qua, mt s nhà khoa hc ca ĐHQG-HCM đã tiên phong trong vic nghiên cu và ng dng công ngh sinh hc trong y khoa. Nhiu thành tu v công ngh tế bào gc, công ngh sinh hc trong chn đoán, xét nghim và điu tr bnh đã đưc công nhn trong và ngoài nưc. Vì vy, Khoa Y - ĐHQG-HCM tham gia đào to có cht lưng đi ngũ bác sĩ đa khoa, là thc s cn thiết nhm đáp ng nhu cu ca xã hi v chăm sóc sc kho.

 

Lãnh đo, cán b, ging viên ca Khoa có nhn thc và trách nhim xây dng; thc hin quy trình đào to theo tiêu chí cht lưng c th vào thc tế công vic có minh chng đo lưng đưc, kết qu, hiu qu quy trình day-hc.

 

Khoa Y - Đi hc Quc gia Tp.HCM đang n lc đ hình thành mt đi hc sc kho; mang bn sc và văn hoá riêng bit, ly nhng giá tr cơ bn ca con ngưi làm nn tng cho s phát trin bn vng; đng thi là nơi nuôi dưng nhng ưc mơ, hoài bão đưc t do trao đi, khám phá, sáng to khoa hc và hc tp sut đi. Da trên triết lý giáo dc đó, Khoa Y - Đi hc Quc gia Tp.HCM hưng ti các giá tr:

-       Vì tính mng ca con ngưi, ly y đc và trách nhim làm nn tng.

-       Vì s phát trin toàn din ca con ngưi, ly ngưi hc làm trung tâm.

-       Cht lưng giáo dc luôn là yếu t quan tâm hàng đu cho mi hot đng.

-       Đ cao tính đc lp, sáng to trong nghiên cu, sáng to khoa hc.

-       S liên thông, hp tác quc tế là nòng ct cho s phát trin.

-       Đ cao tính chuyên nghip và hiu qu trong công tác qun lý.

-       Gn kết và phc v cng đng

 

GS.TS.BS. Đng Vn Phưc

Trưng Khoa Y ĐHQG-HCM

 
GIỚI THIỆU

Khoa Y ĐHQG-HCM là đơn vị đào tạo tiên tiến, chất lượng cao dựa trên mô hình Trường – Bệnh viện, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

SỨ MỆNH

Đào tạo nguồn nhân lực ngành Y ở trình độ ĐH và SĐH.

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào đào tạo.

Khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực miền Nam và cả nước.

TẦM NHÌN

Khoa Y hướng đến xây dựng một Đại học Khoa học sức khoẻ trong tốp đầu Châu Á, là nơi hội tụ của khoa học y học, công nghệ, văn hoá, tri thức và y đức của người Việt Nam.