Group Activity
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
ATbar
GIỚI THIỆU

Khoa Y ĐHQG-HCM là đơn vị đào tạo tiên tiến, chất lượng cao dựa trên mô hình Trường – Bệnh viện, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

SỨ MỆNH

Đào tạo nguồn nhân lực ngành Y ở trình độ ĐH và SĐH.

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào đào tạo.

Khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực miền Nam và cả nước.

TẦM NHÌN

Khoa Y hướng đến xây dựng một Đại học Khoa học sức khoẻ trong tốp đầu Châu Á, là nơi hội tụ của khoa học y học, công nghệ, văn hoá, tri thức và y đức của người Việt Nam.

WRITING TASK 2 - NHÓM THƯỢC DƯỢC

WRITING TASK 2 - NHÓM THƯỢC DƯỢC

Nhóm Thược Dược viết ở Band 6-7. Không còn sai "ngớ ngẫn". Chưa hài lòng về năng lực biện luận, chưa diễn đạt ý đến độ tinh tế.

Nguyễn Tuấn Kiệtcreated the group WRITING TASK 2 - NHÓM THƯỢC DƯỢC

Nhóm Thược Dược viết ở Band 6-7. Không còn sai "ngớ ngẫn". Chưa hài lòng về năng lực biện luận, chưa diễn đạt ý đến độ tinh tế.

30/03/2013

    Group Activity

    Members