TestView1

Phát biểu

  • Vì tính mạng của con người, lấy y đức và trách nhiệm làm nền tảng.

  • Vì sự phát triển toàn diện của con người, lấy người học làm trung tâm.

  • Chất lượng giáo dục luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu cho mọi hoạt động.

  • Đề cao tính độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, sáng tạo khoa học.

  • Sự liên thông, hợp tác quốc tế là nòng cốt cho sự phát triển.

  • Đề cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác quản lý.

GIỚI THIỆU

Khoa Y ĐHQG-HCM là đơn vị đào tạo tiên tiến, chất lượng cao dựa trên mô hình Trường – Bệnh viện, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

SỨ MỆNH

Đào tạo nguồn nhân lực ngành Y ở trình độ ĐH và SĐH.

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào đào tạo.

Khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực miền Nam và cả nước.

TẦM NHÌN

Khoa Y hướng đến xây dựng một Đại học Khoa học sức khoẻ trong tốp đầu Châu Á, là nơi hội tụ của khoa học y học, công nghệ, văn hoá, tri thức và y đức của người Việt Nam.
  
Liên kết