PBL WORKSHOP
ĐT: 08-37242160 – ext. 3111

PBL

Nâng cao chất lượng đào tạo bằng phương pháp giáo dục dựa trên vấn đề (PBL)

Nguyễn Tuấn Kiệt 21/12/2018 14:56:43

Đội ngũ giảng viên chất lượng là yếu tố quan trọng nhất để nâng cao năng lực đào tạo tại Khoa. Đáp ứng điều kiện tiên quy ...

Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy PBL (Ngày 3)

Nguyễn Tuấn Kiệt 13/12/2018 15:01:04

Ngày thứ 3 của khóa tập huấn tiếp tục diễn ra sôi nổi với sự hưởng ứng và tương tác giữa các học viên tham dự và ...

Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy PBL (Ngày 2)

Nguyễn Tuấn Kiệt 12/12/2018 14:44:15

Từ lý thuyết cơ bản của PBL là quá trình học chủ yếu dựa trên các nhóm nhỏ không vượt quá 30 học viên/lớp nên tất cả các giảng viên tham gia lớp tập h ...

Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy PBL (Buổi 1)

Nguyễn Tuấn Kiệt 11/12/2018 15:09:51

Trong thời gian vừa qua, giáo dục đại học được xem như những kiến thức ở tầm vĩ mô, vì thế mà sinh viên khó có thể á ...

Khoa Y đón tiếp chuyên gia Đại học Flinders, Úc tham gia “Tập huấn phương pháp PBL trong giảng dạy Y khoa”

Nguyễn Tuấn Kiệt 10/12/2018 15:06:38

Nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Đại học Flinders (Úc), Khoa Y – ĐHQG HCM đã đón tiếp 2 chuyên gia đào tạ ...

Thông báo về Khóa bồi dưỡng “Phương pháp PBL trong giảng dạy y khoa”

Nguyễn Tuấn Kiệt 20/11/2018 10:24:58

1. Mục tiêu: - Chuẩn hóa việc áp dụng PBL trong giảng dạy y khoa đối với giảng viên tham gia giảng dạy tại Khoa Y nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo bằng p ...SINH VIÊN HIỆN TẠI