ĐT: 08-37242160 – ext. 3111

Sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết 8.3.2020 do dịch Covid-19

Phương Thanh 06/03/2020 00:00:00

Công văn số 53/KY-TCHC ngày 28/02/2020 v/v cho sinh viên tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh Covid-19


Share ThisSINH VIÊN HIỆN TẠI