ĐT: 08-37242160 – ext. 3111

Thông báo số 2 về Hội nghị Khoa học lần II

NHPThanh 02/10/2019 08:57:46


Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học Khoa Y ĐHQG-HCM lần II trân trọng gửi đến các nhà khoa học, các đơn vị Thông báo số 2 về một số nội dung liên quan đến Hội nghị Share ThisSINH VIÊN HIỆN TẠI