Mô tả chung: Chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa

– Trình độ đào tạo: Đại học
– Ngành đào tạo: Y khoa (Chương trình chất lượng cao)
– Mã số ngành: 7720101_CLC
– Loại hình đào tạo: Hệ chính quy
– Thời gian đào tạo: 06 năm 

Văn bằng
– Văn bằng tốt nghiệp: Bằng Bác sĩ Y khoa
– Giá trị văn bằng: Có giá trị trên cả nước. Bằng Bác sĩ y khoa do Giám đốc ĐHQG-HCM và Trưởng Khoa ký tên, đóng dấu ĐHQG-HCM.

Cấu trúc chương trình:
– Module hệ cơ quan bằng phương thức tích hợp.
– Lượng giá Module theo tín chỉ. 

Phương pháp giảng dạy:
– Giảng dạy theo module tích hợp và lồng ghép kiến thức: Lý thuyết, kỹ năng y khoa, thực hành tiền lâm sàng, thực tập lâm sàng
– Áp dụng phương pháp thảo luận dựa trên vấn đề hoặc ca bệnh (PBL – Problem based learning)

Phương pháp đánh giá thành quả học tập của SV:
– Đánh giá quá trình (formative assessment) và đánh giá kết quả học tập (summative assessment)

Điểm nổi bật:
Chiến lược đào tạo tiên tiến theo hướng hội nhập quốc tế.
+ Số lượng SV đúng theo yêu cầu của đặc điểm thiết kế chương trình tích hợp. (Small class – Big care)
+ Thảo luận nhóm từ 8-10 SV để phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng, thái độ của người học.
+ Tiếp cận tình huống lâm sàng ngay từ năm nhất. Ôn luyện lý thuyết đến tận năm cuối.
+ Mô hình đào tạo y khoa vừa dựa trên bệnh nhân vừa hòa vào cộng đồng (Hospital-based, community-engaged) 

Tuyển sinh:
– Chỉ tiêu: 100 sinh viên
– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
– Đối tượng đăng ký xét tuyển: 
+ Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam hoặc chương trình nước ngoài tương đương.
+ Thí sinh đã tốt nghiệp ĐH các ngành gần: Công nghệ sinh học, Kỹ thuật y sinh, Sinh học, Hóa sinh của các trường thành viên thuộc ĐHQG-HCM hoặc của ĐH thuộc các nước nói tiếng Anh.

Mỗi năm có thông tin tuyển sinh cụ thể. 
Thí sinh đăng ký xét tuyển trong năm nào thì cần phải theo dõi thật kỹ thông tin tuyển sinh của năm đó.
Để biết nội dung tuyển sinh của năm, vui lòng xem tại đây. 
Hoặc liên hệ qua email: tuyensinh@medvnu.edu.vn

—————————–

KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH