ĐT: 08-37242160 – ext. 3111

Ban chủ nhiệm Khoa Y - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

  • Trưởng Khoa: GS.TS.BS Đặng Vạn Phước
  • Phó Trưởng Khoa: TS.BS Lê Văn Quang
  • Phó Trưởng Khoa: ThS. Trần Văn Thuận