ĐT: 08-37242160 – ext. 3111

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TT Họ và Tên Chức vụ - Đơn vị công tác Nhiệm vụ được phân công
1. GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước Trưởng Khoa Y Chủ tịch
2. PGS.TS. Nguyễn  Hội Nghĩa Phó Giám đốc ĐHQG-HCM Phó Chủ tịch
3. ThS.DS. Trần Văn Thuận Phó Trưởng khoa Y Ủy viên
4. TS.BS. Lê Văn Quang Phó Trưởng khoa Y Ủy viên
5. GS.TS.BS. Lê Quang Nghĩa Trưởng Bộ môn Ngoại – Khoa Y Ủy viên
6. GS.TS.BS. Trần Thị Lợi Trưởng Bộ môn Sản phụ khoa và Sức khỏe sinh sản – Khoa Y Ủy viên
7. PGS.TS.BS. Nguyễn Tấn Bỉnh Giám đốc Sở Y tế Tp.HCM Ủy viên
8. PGS.TS.BS. Nguyễn Trường Sơn Giám đốc Bệnh viên Chợ Rẫy Ủy viên
9. PGS.TS.BS. Phạm Hùng Lực Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Ủy viên
10. GS.TS. Võ Văn Tới Trưởng Bộ môn Kỹ thật Y sinh – Trường Đại học Quốc tế- ĐHQG-HCM Ủy viên
11. TS. Nguyễn Ấn Bình Giảng viên Bộ môn Sinh hóa – Sinh học phân tử - Khoa Y Thư ký

------------------------------

Danh sách gồm 10 thành viên và 01 thư ký