ĐT: 08-37242160 – ext. 3111
 1. PHÒNG CHỨC NĂNG
  • P. Tổ chức hành chính
  • P. Đào tạo và CTSV
  • P. Kế hoạch - Tài chính
  • P. Quản trị thiết bị
  • P. KHCN - QHQT
  • Trung tâm NCDT&SKSS
 2. BỘ MÔN
  • BM Giải phẩu học - Phôi thai học
  • BM Mô học – Giải phẩu bệnh
  • BM Sinh lý – Sinh lý bệnh
  • BM Sinh hoá – SHPT
  • BM Vi sinh học – Ký sinh học
  • BM Dược lý học
  • BM Miễn dịch học – DT y học
  • BM Kỹ năng YK
  • BM Dịch tễ học
  • BM Y học cộng đồng
  • BM Tâm lý y học
  • BM Nội
  • BM Ngoại
  • BM Nhi
  • BM Sản phụ khoa – SKSS
  • BM Lao
  • BM YHCT
  • BM Gây mê HS
  • BM Nhiễm
  • BM CĐ Hình ảnh
  • BM Phụ hồi CN
  • BM Tế bào gốc và ứng dụng
  • BM Y học hạt nhân
  • BM Y học hạt nhân