Phương thức tuyển sinh năm 2020 (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)   

 1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Bộ GD&ĐT;   
 2. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP.HCM;   
 3. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM;   
 4. Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020;   
 5. Xét tuyển bằng phương thức dùng kết quả các kỳ thi quốc tế;   
 6. Xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung tích lũy của thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần.

Phương thức tuyển sinh năm 2021 (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển) 

 1. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của Bộ GD&ĐT và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của ĐHQG-HCM: Xem tại đây
 2. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2021: Xem tại đây
 3. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2021: Xem tại đây
 4. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Xem tại đây
 5. Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: Xem tại đây.
 6. Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần: Xem tại đây
 7. Xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi quốc tế: http://tuyensinh-medvnu.edu.vn/news.php?slug=x-t-tuy-n-d-a-tr-n-k-t-qu-c-c-k-thi-qu-c-t-n-m-2021-c-p-nh-t-