Tầm nhìn

Hướng đến xây dựng một Đại học Khoa học Sức khoẻ, kết nối sức mạnh hệ thống của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hội nhập quốc tế.

Sứ mệnh

Khoa Y ĐHQG-HCM là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kết hợp nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào đào tạo, khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân.

Mục tiêu

Khoa Y  ĐHQG-HCM đặt mục tiêu đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam bằng cách cải thiện chất lượng của giáo dục y khoa. Không chỉ đào tạo bác sĩ giỏi về điều trị lâm sàng, mà chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, tư duy và đạo đức giúp sinh viên hướng tới nghiên cứu y học dự phòng.

—————————–

KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH