Đối tượng nào được miễn, giảm học phí 2020-2021

2020-09-28 11:00:00

Nghị định 86/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 145/2018/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Có những đối tượng được miễn giảm hoàn toàn học phí , có những học sinh/sinh viên được giảm 50% đến 70% học phí trong năm học 2020-2021 này.

Dưới đây là danh sách những đối tượng học sinh, sinh viên không phải nộp học phí, được miễn, giảm học phí mới nhất. Áp dụng vào năm học 2020-2021.

———–

KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH