Hội đồng đạo đức

2020-12-07 10:28:09

STTHọc hàm, học vị, họ đệm tênChức vụChức
danh
1GS.TS.BS. Trần Thị LợiTrưởng bộ Sản, Khoa YChủ tịch
2PGS.TS.BS. Lê Văn QuangPhó Trưởng khoa, Khoa YỦy viên
3PGS.TS.DS. Lê Minh TríPhó Trưởng khoa, Khoa YỦy viên
4GS.TS.BS. Hoàng Tử HùngPhó Trưởng khoa, Khoa YỦy viên
5ThS.BS.CKII. Phan Tấn ThuậnBS BV Ung bướu TPHCMỦy viên
6TS. Nguyễn Thái CườngGV ĐH Luật TPHCMỦy viên
7ThS. Nguyễn Hoàng DũngPhó Trưởng khoa, Khoa YỦy viên