Hội thảo chuyên đề quốc tế SHAPE " “Shaping the healthcare workforce to meet the challenges we face in the Asia Pacific – what does this mean for health service educators, researchers and managers?’'

2022-06-24 15:41:34

1. Thời gian hội thảo: Từ ngày 06/7/2022 đến 8/7/2022

2. Đối tượng: Cán bộ – giảng viên, sinh viên quan tâm. 

5. Hình thức tham dự: trực tuyến 

6. Link đăng kí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegLdQw5DfQfFGeCVpwkb1BIL7-LNl-BpxEFYguUA_33RHSlw/viewform?usp=pp_url

7. Hạn chót đăng kí: 30/6/2022

👉Thông tin chi tiết về hội thảo: https://www.shape.org.au/future.

👉Khi cần thêm thông tin vui lòng liên hệ: 

Bộ phận Health Promotion

Phòng 216 – Tòa nhà YA1, Khoa Y.

Email: healthpromotion@medvnu.edu.vn

Điện thoại: 028 71021212 , số nội bộ: 257

Xem thêm tin tức liên quan:

1/ Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trường đại học khỏe mạnh. Xem tại đây.

2/ Những dự án vì sức khỏe cộng đồng. Xem tại đây.