Kết quả học bổng Mitsubishi UFJ năm 2021

2022-03-03 09:59:25

Học bổng Mitsubishi UFJ là học bổng thường niên do Quỹ học bổng Mitsubishi UFJ thuộc Ngân hàng Tokyo – Mitsubishi UFJ (Nhật Bản) tài trợ, dành cho những sinh viên xuất sắc của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), nhằm động viên, khuyến khích các bạn sinh viên nỗ lực học tập, rèn luyện. Từ năm 1995 đến nay, Quỹ học bổng Mitsubishi UFJ đã dành hơn 700 suất học bổng cho sinh viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM).

Năm 2021, Quỹ học bổng Mitsubishi UFJ đã tiếp tục trao tặng 30 suất học bổng cho 30 sinh viên của ĐHQG-HCM có thành tích học tập và kết quả rèn luyện xuất sắc, với giá trị mỗi suất học bổng là 340 USD. Trong số 30 suất học bổng được trao tặng năm nay, 03 sinh viên Khoa Y vinh dự được Quỹ học bổng Mitsubishi UFJ trao tặng học bổng gồm sinh viên Nguyễn Đình Thương (lớp Y2016), sinh viên Mai Ngọc Bích Thanh (lớp D2017) và sinh viên Nguyễn Thị Tiểu Ngọc (lớp Y2016).

Xin chúc mừng các bạn. Hy vọng rằng đây là một nguồn động viên, khích lệ tinh thần các bạn trên con đường học tập và trở thành những người Bác sĩ, Dược sĩ “vừa hồng, vừa chuyên” trong tương lai.

(Tin: CTSV)