Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy PBL (Ngày 2)

2018-12-12 10:20:00

Từ lý thuyết cơ bản của PBL là quá trình học chủ yếu dựa trên các nhóm nhỏ không vượt quá 30 học viên/lớp nên tất cả các giảng viên tham gia lớp tập huấn được chia tách thành 2 lớp.

Việc phân chia các học viên 30 học viên/lớp với số lượng thành viên mỗi nhóm nhỏ là 4-6 học viên/nhóm sẽ giúp cho số lượng nhóm không vượt quá 5 nhóm, thuận tiện hơn cho chuyên gia huấn luyện trong quá trình tương tác với nhóm. Đây cũng chính là mô hình kiểu mẫu trong giảng dạy theo phương pháp PBL.

Đặc điểm chính của phương pháp PBL là việc học tập được bắt đầu bằng vấn đề. Việc học là chủ động, mang tính tích lũy và kết nối. Thông tin cần thiết để giải quyết vấn đề không được cung cấp trước. Sinh viên phải tự trang bị kiến thức và sử dụng các nguồn tài liệu phù hợp, trong giờ lên lớp phải tăng cường tương tác với nhóm và người hướng dẫn để giải quyết vấn đề.

Trong ngày 2 của khóa học, các học viên đã bắt đầu thực hành phương pháp PBL trong giảng dạy Y khoa theo quy trình chuẩn:

1. Làm rõ thuật ngữ mới

2. Xác định vấn đề (What is the problem here?)

3. Động não (Brainstorm)

4. Phân tích vấn đề (Elaborate on explanations)

5. Xây dựng mục tiêu học tập (Formulate learning goals)

6. Tự học (Study on your own)

7. Báo cáo kết quả (Report on information found)

Một số hình ảnh của buổi học:

Phương Thanh

Các thông tin liên quan đến khóa tập huấn được cung cấp đầy đủ nhất tại websitePBLworkshop và đặc biệt, toàn bộ các buổi tập huấn sẽ được phát trực tiếp tại website này: https://pblworkshop4.wixsite.com/yquocgia