Đội tuyển Khoa Y ĐHQG-HCM lọt vào Bán kết 1 “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” năm 2021

2021-04-26 10:37:05

Chúc mừng Đội tuyển của Khoa Y – ĐHQG TP. HCM đã xuất sắc là 1 trong 27 đội lọt vào vòng Bán kết 1 (Bảng A) tại Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần 11 – năm 2021.

Thành phần đội thi Khoa Y ĐHQG-HCM:

1. Nguyễn Duy Nhất, RHM2020, Đội trưởng

2. Từ Bảo Phương Thu, RHM2020

3. Đồng Xuân Thắng, RHM2020

4. Phạm Nguyễn Hồng Quang, Y2019

5. Nguyễn Phan Quốc Hùng, Y2017

6. Võ Diệu Thanh, RHM2020 (Dự bị)

Đây là chương trình nhằm thiết thực chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước và tuổi trẻ: 46 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021); 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021); 45 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2021); Góp phần thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập vàlàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030. Đồng thời tạo điều kiện để sinh viên, học sinh thành phố nghiên cứu, vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập và rèn luyện bản thân.

————————————————–

KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH