Nhận diện thương hiệu

2020-12-07 10:13:51

Tên trường:

  • Tiếng Việt: KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Tiếng Anh: SCHOOL OF MEDICINE, VIET NAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY

Logo