Thông báo số 1 - Hội nghị khoa học lần II

2019-08-26 10:56:00

Hội nghị Khoa học được Khoa Y ĐHQG-HCM tổ chức lần thứ 2 với mục đích chia sẻ kiến thức, trao đồi thông tin, kinh nghiệm nghề nghiệp, tìm kiếm đối tác trong nghiên cứu và thắt chặt các mối quan hệ của Khoa Y. 

Khoa Y kính gửi đến Quý Đơn vị, Quý Thầy Cô, sinh viên quan tâm đến lĩnh vực khoa học sức khỏe thông tin đăng ký tham dự báo cáo tại Hội nghị như sau:

1. Thời gian: 14/11/2019 (Thứ năm)

2. Địa điểm: Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM (Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM)

3. Nội dung báo cáo Hội nghị:

– Các hiểu biết cập nhật, xu thế phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong các ngành Y, Dược và Nha,…

– Kết quả NCKH của các đề án, đề tài các cấp liên quan đến lĩnh vực khoa học sức khỏe.

– Kết quả NCKH trong sinh viên

4. Hướng dẫn đăng ký: xin xem file đính kèm.

5. Thời hạn nộp tóm tắt báo cáo trước ngày 14/10/2019 (thứ 2)

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ qua email: hoinghikhoahoc@medvnu.edu.vn

(Nguồn tin: Phòng KHCN & QHQT)