Sinh viên, CBVC Khoa Y thực hiện khai báo y tế sau kỳ nghỉ lễ 30/4 &1/5

2021-05-03 11:32:00

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Khoa Y đề nghị tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên Khoa Y thực hiện khai báo y tế tại trang điện tử https://tokhaiyte.vn và gửi ảnh mã QR về Khoa Y để lưu dữ liệu.

– Cán bộ, viên chức, người lao động gửi mã QR về email: tchc@medvnu.edu.vn.

– Phòng CTSV triển khai thực hiện khai báo y tế đến sinh viên.

(Tin: Tổ Chức Hành Chính)

——————-

Ai phải cách ly tập trung, xét nghiệm COVID-19 khi tới TP.HCM?https://tuoitre.vn/moi-nhat-ai-phai-cach-ly-tap-trung-xet…

——————–

KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH