Thông báo đóng lệ phí xét tuyển 2021

2021-04-27 08:36:00

Khoa Y thông báo về việc đóng lệ phí xét tuyển đối với các thí sinh tham gia tuyển sinh năm 2021

1. Đối tượng:   

– Thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP.HCM;   

– Thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi quốc tế (SAT, ACT, IB, A-level);   

– Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần;   

– Thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của ĐHQG TP.HCM.

2. Hình thức đóng lệ phí   

Đóng qua ngân hàng

3. Thông tin tài khoản của Khoa Y   

Yêu cầu ghi đầy đủ chính xác thông tin dưới đây:

Người gửiHọ và tên người nộp tiền
Đơn vịKHOA Y
Số tài khoản0381000007889
Tại ngân hàngTMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Thủ Đức
Nội dung chuyển tiền:
(Ghi đầy đủ theo cú pháp)
Họ và tên: “tên thí sinh”
Số CMND/ thẻ căn cước: “số CMND/thẻ căn cước của thí sinh”
Mã hồ sơ (nếu có): “ghi mã vạch trên phiếu đăng ký xét tuyển”
Số nguyện vọng: …

4. Lưu ý:   

– Thí sinh đóng đúng số tiền ứng với số nguyện vọng đăng ký. (25.000 đồng/1 nguyện vọng)   

– Khoa Y sẽ không giải quyết các trường hợp chuyển tiền đóng lệ phí xét tuyển mà không đúng số tiền và/hoặc ghi không đầy đủ và chính xác thông tin chuyển tiền như đã nêu trên.

—————————————————-

KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH