Thông báo hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo HKI (2021-2022)

2021-11-22 10:41:00

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học, 

Phòng Công tác Sinh viên thông báo hướng dẫn sinh viên các khóa thuộc diện là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo thực hiện hồ sơ như sau:

1. Đối tượng

– Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

– Không áp dụng đối với sinh viên cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học, sinh viên đang hưởng chính sách miễn, giảm học phí.

2. Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở.

3. Hồ sơ cần nộp

     – Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Nộp đơn trực tuyến trên e-Office).

     – Giấy khai sinh.

     – Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo do UBND xã cấp, phải đầy đủ thông tin theo quy định và xét cho HKI NH 2021-2022 phải được xác nhận năm 2021.

     – Giấy tờ bản sao có công chứng không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

4. Thời gian và hình thức nộp hồ sơ

     – Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/11/2021.

     – Hình thức: Sinh viên nộp hồ sơ trên nền tảng Google form theo link: https://forms.gle/5vDvXZXehUx952SA8

Mọi thắc mắc, SV vui lòng gửi mail về ctsv.hotro@medvnu.edu.vn để được hỗ trợ.

Sau thời gian trên, Phòng CTSV sẽ không giải quyết hồ sơ trễ hạn.

Trân trọng ./.