Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí năm học 2020-2021

2021-04-19 09:24:00

Phòng Công tác Sinh viên thông báo hướng dẫn sinh viên các khóa thuộc diện miễn, giảm thực hiện hồ sơ năm học 2020-2021 như sau:

1. Đối tượng xét miễn, giảm học phí (MGHP):

 • Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
 • Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015.
 • Hồ sơ xét miễn, giảm học phí (MGHP):

Tùy theo đối tượng mà thực hiện hồ sơ (Xem tại đây)

Lưu ý: Trong đơn đề nghị, mục đối tượng miễn giảm chỉ ghi ngắn gọn thuộc đối tượng theo “Khoản mấy – Điều mấy” ở bảng phía dưới đây, ghi sai đối tượng, hồ sơ bị loại.

2. Quy định về miễn, giảm học phí:

 • Thời gian sinh viên bị kỷ luật ngừng học, bị buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung thì sẽ không được tính miễn, giảm học phí.
 • Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí mà cùng lúc hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.
 • Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với sinh viên trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học.
 • Chỉ áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với các môn học lần một theo chương trình học, không áp dụng cho các môn học lại, học cải thiện,…. Cũng như chỉ áp dụng với 02 học kỳ chính, không áp dụng với học kỳ hè và học kỳ dự thính (nếu có).
 • Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo do UBND xã cấp (Mẫu 01-Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH) phải đầy đủ thông tin theo quy định và xét cho HKII năm học 2020-2021 phải được xác nhận năm 2021.
 • Giấy tờ bản sao có công chứng không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

 • Thời gian: Từ ngày đăng thông báo 19/4/2021 đến hết ngày 04/5/2021.
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp về P.CTSV, P.611, Nhà điều hành ĐHQG TP.HCM.

Phòng CTSV sẽ không giải quyết hồ sơ trước hoặc sau thời gian trên.

Đề nghị sinh viên thuộc đối tượng được xét miễn, giảm học phí thực hiện đúng theo thông báo này.

Trân trọng./.