Chương trình học bổng Posco TJ Foundation 2021

2021-10-20 07:55:23

Căn cứ công văn số 1596/ĐHQG-CTSV, ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo Chương trình Học bổng POSCO TJ Park Foundation năm 2021, phòng CTSV thông báo đến sinh viên thông tin học bổng như sau:

– Giá trị học bổng:1.000 USD/suất.

– Điều kiện xét tuyển:

  • Là sinh viên đang học đại học năm 2 đến năm 3 hệ chính quy tập trung tại Khoa Y, ĐHQG-HCM.
  • Có điểm trung bình học tập từ 8.5 trở lên và không có môn học thi lại.
  • Điểm rèn luyện từ 80 trở lên.

– Lưu ý:

  • Kết quả học tập và kết quả điểm rèn luyện của sinh viên xét tại Học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 và học kỳ 1 năm học 2020 – 2021.
  • Sinh viên chưa nhận học bổng tài trợ của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tài trợ nào trong năm học 2021-2022.

– Hồ sơ gồm:

  • Phiếu thông tin cá nhân có dán hình (tải mẫu tại địa chỉ: https://bit.ly/DKPOSCO).
  • Bảng điểm và kết quả rèn luyện của sinh viên, có xác nhận của đơn vị.
  • Bảng photo các Giấy khen, chứng nhận về thành tích.

– Hình thức nộp hồ sơ: Gửi hồ sơ trên nền tảng Google Form theo link: https://forms.gle/3H35nBVm2ZtGCzah8

– Thời gian nộp hồ sơ: Trước 11g00 ngày 26/10/2021.

– Mọi thắc mắc về học bổng, sinh viên vui lòng gửi email: ctsv.hotro@medvnu.edu.vn để được hướng dẫn.