Thông báo: Hội nghị khoa học Khoa Y ĐHQG-HCM lần III, năm 2022

2022-10-18 11:20:00

  • Thời gian: ngày 27/10/2022 (cả ngày).
  • Địa điểm: Nhà điều hành ĐHQG-HCM (Phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM)
  • Đơn vị chủ trì và tổ chức: Khoa Y ĐHQG-HCM.
  • Link đăng ký cấp chứng nhận và tham dự Hội nghị: https://docs.google.com/…/1PHEmdTunM7BEjADou6La…/edit…

Hội nghị Khoa học Khoa Y, Đại học Quốc gia HCM được tổ chức thường niên. Thông qua Hội nghị, các đại biểu có thể gặp gỡ, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, thành tựu nghiên cứu mới nhất về Khoa học Sức khỏe.

Hình thức:

– Hội nghị toàn thể: Các báo cáo mời và thảo luận chung;

– Hội nghị tại các tiểu ban: Báo cáo trực tiếp (oral presentation) và báo cáo áp phích (poster presentation).

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt/Tiếng Anh.

Keynote speakers:

• GS. Greg Đại học Otago;

• GS. Guy Thwaites (TS. Lê Văn Tấn), OUCRU;

• TS. Đỗ Thị Thu Hằng, Khoa Y ĐHQG-HCM.

Thành phần tham dự:

• Giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng và nghiên cứu viên của Khoa Y;

• Các nghiên cứu viên, nhà khoa học, nhân viên y tế có quan tâm đến lĩnh vực khoa học sức khỏe;

• Sinh viên Khoa Y.

——————————————————–

KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH