Thông báo Nộp hồ sơ miễn giảm học phí năm học 2021-2022

2021-11-10 06:29:40

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

 Phòng CTSV thông báo hướng dẫn thực hiện hồ sơ miễn, giảm học phí năm học 2021-2022 như sau:

 1. Đối tượng xét miễn, giảm học phí:

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

 1. Hồ sơ xét miễn, giảm học phí:

Tùy theo đối tượng mà thực hiện hồ sơ (Xem tại đây)

Lưu ý: Trong đơn đề nghị, mục đối tượng miễn, giảm chỉ ghi ngắn gọn thuộc đối tượng theo “Khoản mấy – Điều mấy” ở bảng theo phụ lục, ghi sai đối tượng, hồ sơ bị loại.

 1. Quy định về miễn, giảm học phí:
 • Thời gian sinh viên bị kỷ luật ngừng học, bị buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung thì sẽ không được tính miễn, giảm học phí.
 • Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí mà cùng lúc hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.
 • Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với sinh viên trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học.
 • Chỉ áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với các môn học lần một theo chương trình học, không áp dụng cho các môn học lại, học cải thiện, … Cũng như chỉ áp dụng với 02 học kỳ chính, không áp dụng với học kỳ hè và học kỳ dự thính (nếu có).
 • Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo do UBND xã cấp (Mẫu 01-Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH) phải đầy đủ thông tin theo quy định và xét cho HKI năm học 2021-2022 phải được xác nhận năm 2021.
 • Giấy tờ bản sao có công chứng không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
 • Thời gian: Từ ngày 09/11/2021 đến trước 11h00 ngày 15/11/2021.
 • Hình thức nộp hồ sơ: Sinh viên gửi hồ sơ theo đường link: https://forms.gle/sEpSr9GoaYKAcUnd8

Phòng CTSV sẽ không giải quyết hồ sơ trước hoặc sau thời gian trên.

Đề nghị sinh viên thuộc đối tượng được xét miễn, giảm học phí thực hiện đúng theo thông báo này.

Trân trọng./.

———————————-

Các tin bài liên quan:

1/ Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí năm học 2020-2021 (Xem tại đây).

2/ Đối tượng nào được miễn, giảm học phí 2020-2021 (Xem tại đây)

3/ Thông báo hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo HKI (2021-2022) (Xem tại đây)

4/ Thông báo Về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo HKII năm học 2020-2021 (Xem tại đây).