Thông báo số 1: Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Khoa Y ĐHQG-HCM lần thứ III, năm 2022

2022-07-22 10:25:00

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức thường niên. Thông qua Hội nghị, các đại biểu có thể gặp gỡ, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, thành tựu nghiên cứu mới nhất về Khoa học Sức khỏe.

Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Khoa Y lần thứ 3 trân trọng thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI NGHỊ

Tên Hội nghị: “Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Khoa Y Đại học Quốc gia
TP.HCM – lần thứ III, năm 2022”.

Chủ trì: Khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM

Hình thức tổ chức:

 • Hội nghị toàn thể: Các báo cáo mời và thảo luận chung;
 • Hội nghị tại các tiểu ban: Báo cáo trực tiếp (oral presentation) và báo cáo áp phích (poster presentation).

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt/Tiếng Anh.

Thời gian tổ chức: ngày 27/10/2022 (cả ngày).

Địa điểm tổ chức: Nhà điều hành ĐHQG-HCM (Phường Linh Trung, Thành
phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

Website Hội nghị: http://www.conmedvnu.com

– Keynote speakers:

 • GS. Greg Đại học Otago;
 • GS. Guy Thwaites (TS. Lê Văn Tấn), OCRU;
 • TS. Đỗ Thị Thu Hằng, Khoa Y ĐHQG-HCM.

Thành phần:

 • Giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng và nghiên cứu viên của Khoa Y;
 • Các nghiên cứu viên, nhà khoa học, nhân viên y tế có quan tâm đến lĩnh vực khoa học sức khỏe;
 • Sinh viên Khoa Y.

II. HÌNH THỨC CÔNG BỐ CÁC BÁO CÁO TUYỂN CHỌN

Hình thức công bố:

 • Tất cả tóm tắt của các bài báo cáo được chọn sẽ đăng trong kỷ yếu của hội nghị.
 • Bài toàn văn đối với các nghiên cứu chưa từng xuất bản trên các tạp chí (nếu tác giả yêu cầu) sẽ được phản biện và dự kiến đăng trên: Số đặc biệt của Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Sức khỏe (STDJ-HS) năm 2022.

Quy định về bài viết toàn văn:

 • Bài viết tham gia là kết quả của những nghiên cứu chưa từng công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước.
 • Bản thảo được viết bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt. Tác giả chịu trách
  nhiệm toàn bộ phần chỉnh sửa về ngôn ngữ nếu như phản biện yêu cầu.
 • Bản thảo trình bày theo thể lệ của Tạp chí Phát triển Khoa học và Công
  nghệ – Khoa học Sức khỏe. Xem thể lệ tại đường dẫn:
  http://stdjhs.scienceandtechnology.com.vn

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN ĐĂNG KÝ BÁO CÁO

 • Thời gian đăng ký báo cáo (ghi rõ báo cáo Oral hay Poster) theo Phụ lục 1: Trước ngày 30/8/2022.
 • Thời gian nộp báo cáo tóm tắt: Trước ngày 30/8/2022
 • Thời gian nộp bài viết toàn văn (nếu tác giả yêu cầu đăng STDJ-HS): Trước ngày 30/9/2022.
 • Thời gian phản hồi thông báo kết quả chấp nhận/ không chấp nhận bài báo cáo qua email của từng báo cáo viên: Dự kiến ngày 15/9/2022.
 • Email nhận: hoinghikhoahoc@medvnu.edu.vn

Thông tin liên hệ:

 • Phụ trách chung: TS. Bùi Chí Bảo, Phó trưởng phụ trách phòng KHCN&QHQT, điện thoại: 0947753083, email: bcbao@medvnu.edu.vn.
 • Phụ trách nội dung và cấp chứng nhận tham dự: PGS.TS.BS. Phạm Anh Vũ Thụy, Trưởng phòng Sau đại học, điện thoại: 0916810874, email: pavthuy@medvnu.edu.vn.

—————————————————————————————————————–

Xem thêm các tin tức liên quan:

 • “Neuroscience Day, Bridging The Basic and Clinical Research”. Xem tại đây.
 • Hội thảo Khoa học Thần kinh: “Từ nghiên cứu cơ bản đến lâm sàng” đã kết thúc thành côngXem tại đây.
 • Diễn giả Hội thảo “Khoa học Thần kinh: Từ nghiên cứu cơ bản đến lâm sàng”. Họ là ai? Xem tại đây.
 • Hội thảo “Vai trò của bác sĩ trong việc điều chỉnh sự không tuân thủ”Xem tại đây.
 • Tổng kết Hội thảo “Kháng kháng sinh trong tai mũi họng, thách thức và giải pháp”Xem tại đây.
 • Hội thảo “Kháng kháng sinh trong Tai Mũi Họng”Xem tại đây.
 • Hội thảo về Giải pháp công nghệ IoT kết hợp trí tuệ nhân tạo AI kiểm soát đồng thời nhóm người trong phòng chống dịch COVID-19. Xem tại đây.
 • Ứng dụng hệ thống SCM Covid-19 (Smart Community Monitoring Covid-19) trong chủ động phòng ngừa và khoanh vùng Covid-19Xem tại đây.
 • Phóng sự ảnh về Hội thảo trực tuyến “Giải pháp công nghệ IoT kết hợp trí tuệ nhân tạo AI kiểm soát đồng thời nhóm người trong phòng chống dịch Covid-19”Xem tại đây.
 • [Thông báo] Hội thảo về Kháng kháng sinh trong tai mũi họng (Lần 1). Xem tại đây.
 • Thay đổi thời gian tổ chức “Hội thảo về kháng kháng sinh trong Tai – Mũi – Họng”Xem tại đây.
 • [Hội thảo quốc tế] “Việt Nam – Đài Loan: Hợp tác trong lĩnh vực Y học cổ truyền”Xem tại đây.