I. Giới thiệu về Bộ môn

 1. Tên bộ môn: Hóa phân tích – Kiểm nghiệm (Analytical chemistry- Quality control)

2. Thông tin liên hệ của đơn vị:

 • Email: bmptkn@medvnu.edu.vn
 • Địa chỉ: Tòa nhà hành chính YA1, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khu Đô thị ĐHQG-HCM, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương

3. Quá trình hình thành và phát triển:

Bộ môn được thành lập từ ngày 05/12/2017 theo quyết định số 245/QĐ-KY. Đến nay, bộ môn đã hoàn chỉnh hơn về mặt nhân lực, với đầy đủ trang thiết bị và hóa chất phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu.

4. Các lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

Các lĩnh vực giảng dạy:

 • Hóa phân tích bao gồm: các phương pháp chuẩn độ thể tích; đo khối lượng; các phương pháp chiết xuất; các phương pháp phổ nghiệm (quang phổ tử ngoại khả kiến, quang phổ hồng ngoại, quang phổ hấp thu nguyên tử); các phương pháp sắc ký (sắc ký lớp mỏng, sắc ký lỏng hiệu năng cao và sắc ký khí); và một số phương pháp phân tích khác như điện di mao quản, khối phổ… 
 • Giảng dạy các nguyên tắc thực hành tốt GMP, GLP, GSP và nghiên cứu độ ổn định theo hướng dẫn của WHO và Bộ Y tế VN.
 • Giảng dạy về chuyên môn nghiệp vụ – kỹ thuật Dược như: hệ thống quản lý chất lượng thuốc; công tác tiêu chuẩn; phát triển và thẩm định phương pháp phân tích định tính, định lượng; thẩm định xây dựng thông số độ hòa tan; thẩm định tạp chất liên quan. Kiểm nghiệm nguyên liệu và các dạng bào chế thuốc dạng rắn (viên, bột, cốm), lỏng (thuốc tiêm, tiêm truyền, nhỏ mắt, nhỏ mũi, dung dịch uống), bán rắn (nhủ tương, kem, mỡ), kiểm nghiệm dược liệu và dạng bào chế từ dược liệu.

Hướng nghiên cứu:

 • Nghiên cứu chiết xuất phân lập chất từ dược liệu, xây dựng dấu vân tay chỉ điểm cho dược liệu.
 • Phân lập chất đánh dấu từ dược liệu để thiết lập chất đối chiếu.
 • Tổng hợp các dược chất và tạp chất để thiết lập chất đối chiếu.
 • Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích tạp đồng phân.
 • Phát triển và thẩm định các phương pháp phân tích trên các dạng bào chế đa thành phần. 
 • Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và chuyển giao cho các doanh nghiệp Dược.

5. Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ:

 • Từ 2017 – nay: Trưởng bộ môn PGS. TS. Hà Diệu Ly

II. Nhân sự

 1. PGS. TS. DS. Hà Diệu Ly
Trưởng bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

 • Hóa Phân tích-Kiểm nghiệm theo hướng nghiên cứu của bộ môn.

Lý lịch khoa học: https://drive.google.com/file/d/14aLKhXjXFzyo3Er3-J4IpCshmsklu2pK/view?usp=drive_link

2. ThS. DS. Lê Thị Ánh Tuyết

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

 • Hóa Phân tích-Kiểm nghiệm theo hướng nghiên cứu của bộ môn.

Lý lịch khoa học: https://drive.google.com/file/d/1Dri03cXIr6n_PyS0Qvt2VHd5_4M2iJGe/view?usp=drive_link

3. DS. Nguyễn Thanh Trúc

Trợ giảng

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

 • Kiểm nghiệm thuốc
 • Công nghệ nano
 • Bào chế thuốc

Lý lịch khoa học: https://drive.google.com/file/d/1bK5EWZggzWBJxDM6tXvaJ_T8ZIhcDxRy/view?usp=drive_link

4. ThS. Bùi Thị Phường

Kỹ thuật viên

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

 • Sinh học – Công nghệ sinh học

Lý lịch khoa học: https://drive.google.com/file/d/1p2XylC5kghp8lkYvhBdhnzfr-OiyQvUc/view?usp=drive_link

5. DS. Trần Lê Hồng Hạnh

Kỹ thuật viên

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

 • Hóa Phân tích-Kiểm nghiệm

Lý lịch khoa học: https://drive.google.com/file/d/1FfU3s82DtIg9NZYw0mCfxtIVkSMuSFUl/view?usp=drive_link

III. Nghiên cứu khoa học (Từ 2019 – Nay)

Danh sách các bài báo trong nước:

 1. Xây dựng quy trình định tính định lượng đồng thời một số flavonoid trong Diếp cá trồng ở Nam bộ và Lâm đồng bằng phương pháp HPLC. Tạp chí Kiểm nghiệm Thuốc – Số 1.2023; Tập 21.(79).
 2. Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng đồng thời adapalenvà benzoyl peroxid trong sản phẩm gel bằng phương pháp HPLC.
 3. Xây dựng quy trình định lượng đồng thời dextromethorphan hydrobromid và promethazin hydroclorid trong chế phẩm uống bằng phương pháp HPLC.
 4. Sử dụng tác nhân khử hoá natri dithionit ứng dụng tổng hợppropacetamol hydroclorid từ phenol.

Danh sách các bài báo nước ngoài

 1. RP-HPLC-Based Flavonoid Profiling Accompanied with Multivariate Analysis: An Efficient Approach for Quality Assessment of Houttuynia cordata Thunb Leaves and Their Commercial Products. Molecules, 2023, 28, 6378.
 2. Coumarins and acridone alkaloids with α-glucosidase inhibitory and antioxidant activity from the roots of Paramignya trimera, Phytochemistry Letters, 35-2020-94-98.
 3. Enantioselective electrophoretic behavior of lipoic acid in single and dual cyclodextrin systems, Analytical Science & Technology, 2021, 2288-8985, 143-152.
 4. Toan Quyen Pham, Thanh Truc Nguyen, Huu Van Nguyen, Hoang Han Do, Ty Huynh Linh, Huong Thanh Thi  Pham, Linh Ho Thuy Linh, Minh Tri Le, Tan Le Hoang Doan, Nanoscale ZIF-8 as an efficient carboplatin carrier for targeted cancer therapy, Inorganic Chemistry Communicatuons, 112567, 2024.

Danh sách các bài báo cáo hội nghị trong nước

 1. Phạm Toàn Quyền, Nguyển Thanh Trúc, Nguyễn Hữu Văn, Đỗ Hoàng Hân, Nguyển Trần Đăng Linh, Phạm Thị Thanh Hương, Nguyễn Hồ Thùy Linh, Đoàn Lê Hoàng Tân, Lê Minh Trí, Tổng hợp và đánh giá hệ vật liệu nano khung xốp tải hoạt chất cisplatin kháng ung thư, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Dược lần thứ 40, ngày 11-12/04/2024, Đại học Y Dược TP.HCM.
 2. Bùi Thị Phường; Nguyễn Minh Nam. Chẩn đoán sớm, tiên lượng và phát triển chiến lược điều trị ung thư gan nguyên phát dựa vào biểu hiện của F12, The 4th International conference of the School of Medicine 2023, Tp.HCM, 2023

Danh sách đề tài Nghiên cứu Khoa học các cấp đã được nghiệm thu

 1. Nghiên cứu tổng hợp propacetamol hydroclorid dược dụng (2021)
 2. Nghiên cứu bào chế siro Promethazin và dextromethorphan (2022)
 3. Nghiên cứu bào chế gel adapalen 0,1% và benzoyl peroxid 2,5% (2022)