Khoa Y ĐHQG-HCM thành lập Phòng Đào tạo Sau đại học

2022-03-17 13:36:19

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
1. Giới thiệu

Đào tạo sau đại học đã phát triển mạnh mẽ trong vài thập niên qua ở Việt Nam là một cố gắng đáng kể của cả hệ thống các trường đại học, các viện nghiên cứu được phép đào tạo trình độ bác sĩ nội trú, chuyên khoa, thạc sĩ và tiến sĩ. Kết quả này là một phát triển tất yếu, trở thành lực lượng chính trong việc đào tạo nguồn nhân lực cao cho đất nước, đáp ứng cho sự phát triển về kinh tế – xã hội, phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu khoa học kể cả các ngành mũi nhọn để theo kịp sự phát triển chung của khu vực và thế giới.

Khoa Y là đơn vị giáo dục đại học trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), được thành lập ngày 23/6/2009 theo Quyết định số 700/QĐ-ĐHQG-TCCB của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế ở trình độ đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào đào tạo, khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực miền Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Để triển khai và phát triển việc Đào tạo các ngành và chuyên ngành thuộc khối nghành y tế có trình độ cao và chuyên môn sâu , đồng thời đẩy mạnh Đào tạo liên tục và Đào tạo theo nhu cầu xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục đào tạo, đáp ứng được nhu cầu phát triển y tế, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, Phòng Đào tạo Sau đại học (Khoa Y ĐHQG-HCM) được thành lập tại Quyết định số 333/QĐ-KY ngày 23/11/2021 của Trưởng khoa Khoa Y, làm nền tảng phát triển của Trường Đại học Khoa học Sức khỏe trong tương lai.

Văn bản đính kèm:

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1 Chức năng

–         Trong giai đoạn hiện tại: Phòng Đào tạo Sau đại học có chức năng tham mưu cho Trưởng khoa trong việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng, phát triển chương trình và quản lý công tác đào tạo bậc sau đại học bao gồm: thạc sĩ, đào tạo liên tục, đào tạo theo nhu cầu xã hội theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học và các quy chế hiện hành của BGD&ĐT – Bộ Y tế.

–         Trong giai đoạn tương lai: Phòng Đào tạo Sau đại học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng, phát triển chương trình và quản lý công tác đào tạo bậc sau đại học bao gồm: tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa, bác sĩ nội trú, đào tạo liên tục, đào tạo theo nhu cầu xã hội theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học và các quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT – Bộ Y tế.

2.2 Nhiệm vụ

–         Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển của Khoa Y, Trường đại học Khoa học Sức khỏe sau này về mục tiêu đào tạo, quy mô và hình thức đào tạo của bậc đào tạo sau đại học;

–         Hướng dẫn, triển khai và làm công tác điều phối các bộ môn xây dựng chương trình đào tạo cho các ngành mới bậc đào tạo sau đại học;

–         Thực hiện nhận hồ sơ mở ngành, hướng dẫn và triển khai việc mở ngành, hỗ trợ thực hiện đề án mở ngành, xét duyệt, tổ chức thẩm định đề án mở ngành đối với bậc đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa, bác sĩ nội trú;

–         Tiếp nhận hồ sơ đề xuất mở lớp đào tạo liên tục, hướng dẫn Khoa/Bộ môn xây dựng chương trình và tài liệu theo quy định hiện hành, tổ chức thẩm định chương trình và tài liệu đào tạo liên tục;

–         Quản lý vận hành các chương trình đào tạo sau đại học theo quy định chung của Bộ GD-ĐT và theo nhiệm vụ chung của ĐHQG-HCM trong khuôn khổ đề án đào tạo;

–         Tổ chức điều hành các khâu giảng dạy và học tập bậc đào tạo sau đại học:

 • Phối hợp Khoa/Bộ môn lập thời khóa biểu của đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa, bác sĩ nội trú theo từ học kỳ; lập thời khoa biểu đào tạo liên tục dựa trên đề xuất của Bộ môn;
 • Tổ chức quản lý việc dạy và học của đào tạo sau đại học;
 • Phối hợp với đơn vị Khảo thí trong Khoa tổ chức và điều hành các đợt kiểm tra, thi, đánh giá tập trung;
 • Quản lý hồ sơ và kết quả học tập của học viên.

–         Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh bậc sau đại học, chiêu sinh đào tạo liên tục ngắn hạn;

–         Đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong Quy chế học vụ, Quy chế giảng dạy;

–         Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin về học vụ;

–         Phối hợp với phòng, ban trong việc xét học bổng;

–         Phối hợp với phòng Quản trị thiết bị để quản lý việc sử dụng phòng học, cung cấp phòng phục vụ cho việc dạy và học cũng như cho những nhu cầu khác;

–         Quản lý hồ sơ gốc và danh sách học viên;

–         Phụ trách tổ chức họp giao ban và họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo;

–         Phối hợp với bộ môn, phòng Công tác Sinh viên chọn học viên đi du học. Phối hợp với khoa bộ môn, phòng Quan hệ KHCN-QHQT, phòng Công tác sinh viên tổ chức tiếp nhận và phân phối học bổng cho học viên trong Khoa;

–         Tổ chức bảo vệ luận án, luận văn cho học viên;

–         Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các sự kiện như lễ tốt nghiệp, hội nghị triển khai năm học;

–         Quản lý hồ sơ của học viên, thống kê, tổng hợp dữ liệu;

–         Lưu trữ hồ sơ liên quan đến đào tạo sau đại học theo quy định hiện hành;

–         Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

3. Nhân sự

 • PGS.TS.BS. Phạm Anh Vũ Thụy – Trưởng phòng
 • ThS. Huỳnh Ngọc Phước – Chuyên viên
 • CN. Nguyễn Phi Hào – Chuyên viên
 • CN. Nguyễn Thị Sương – Chuyên viên

4. Liên hệ

 • Điện thoại: (84.28) 710.21212
 • Địa chỉ: Phòng 110, Tòa nhà Hành chính Y.A1, đường Hải Thượng Lãn Ông, Khu đô thị ĐHQG-HCM, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 • Email: saudaihoc@medvnu.edu.vn 
 • Lịch làm việc: Sáng 7:45– 11:45, Chiều 13:00 – 16:00 (thứ Hai đến thứ Sáu)