SỔ TAY SINH VIÊN

Sổ tay sinh viên được phát hành vào đầu mỗi khóa học nhằm giúp sinh viên khóa trúng tuyển tìm hiểu hoạt động đào tạo của Trường và tự tổ chức, lên kế hoạch học tập.

Nội dung sổ tay là tổng hợp một số quy định của nhà trường, thông tin về các dịch vụ tiện ích mà sinh viên sử dụng và được thụ hưởng liên quan đến việc học tập và các hoạt động khác của sinh viên trong suốt thời gian học tại trường. Việc tuân thủ các quy định và hiểu biết về các tiện ích giúp sinh viên có kế hoạch học tập chủ động và đạt hiệu quả cao trong học tập.

————————————

KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH