Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Y ĐHQG-HCM

2021-06-12 09:29:00

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu sinh viên của nhà trường, ngày 02 tháng 6 năm 2021, Trưởng khoa Khoa Y ĐHQG-HCM đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu sinh viên Khoa Y ĐHQG-HCM.