Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Sức khỏe

2024-04-02 13:53:14

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Sức khỏe (Science and Technology Development Journal – Health Sciences (STDJ-HS)) có mã số ISSN: 2374-9446 của Khoa Y, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là Tạp chí thành viên của Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1997, ISSN là 1859-0128).

STDJ-HS thành lập năm 2020 là nơi tập trung các công trình nghiên cứu khoa học, giới thiệu và phổ biến các kiến thức khoa học các chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học sức khỏe của các giảng viên, nghiên cứu viên, học viên sau đại học, sinh viên,… hiện đang công tác, học tập tại các trường thuộc khối ngành khoa học sức khỏe, cũng như các chuyên gia các viện nghiên cứu, bệnh viện và các cơ quan y tế khác trong và ngoài nước.

Tạp chí xuất bản các dạng bài: Nghiên cứu (Research articles), Báo cáo trường hợp lâm sàng (Case reports); Tổng quan (Reviews); Bình luận (Commentaries).

Xuất bản thường kỳ vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm. Sau quy trình phản biện chặt chẽ và khoa học với sự tham gia của ban biên tập cùng phản biện là các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực khoa học sức khỏe trong và ngoài nước, bài báo được chọn duyệt đăng sẽ được xuất bản online theo hình thức xuất bản liên tục trong năm bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Nộp bài đăng qua hệ thống trực tuyến tại: Website: http://stdjhs.scienceandtechnology.com.vn

Quyết định về việc thành lập Hội đồng biên tập tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Sức khỏe, nhiệm kỳ 2024 – 2028:

——————————————————

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Sức khỏe

  • Phòng 204 – Nhà hành chính YA1, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khu đô thị ĐHQG-HCM
  • Điện thoại: (028) 7102 1212 – Ext 102
  • E-mail: hs@medvnu.edu.vn
  • Website: http://stdjhs.scienceandtechnology.com.vn

——————————————————

Xem thêm tin tức liên quan:

  • Thư ngỏ Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Sức khỏe. Xem tại đây.