Giới thiệu Bộ môn Tâm thần

2023-01-06 10:59:11

1. Quá trình hình thành

Bộ môn Tâm thần được thành lập cùng với Khoa Y từ năm 2009. Đến nay (2023) bộ môn có 3 cán bộ giảng viên cơ hữu bao gồm: 2 Bác sĩ Chuyên khoa II và 1 Bác sĩ Đa khoa. Trong đó 1 cán bộ giảng viên kiêm Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, 1 cán bộ giảng kiêm Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

2. Chức năng nhiệm vụ

  • Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành trong lĩnh vực Tâm thần: sau khi học, sinh viên nhận biết, phát hiện được các triệu chứng, hội chứng thường gặp trong thực hành Tâm thần học; Chẩn đoán và biết nguyên tắc điều trị một số bệnh Tâm thần thường gặp.      
  • Tổ chức nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Tâm thần.
  • Hướng dẫn Sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp các đề tài thuộc Tâm thần.  
  • Tổ chức công tác coi thi, chấm thi, quản lý điểm theo thẩm quyền được phân cấp theo các quy định của nhà truờng.          
  • Tổ chức công tác quản lý sinh viên cho Sinh viên luân khoa theo quy định.   
  • Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  • Tham gia công tác điều trị, thường trực như 1 bác sĩ tại các Khoa của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

3. Thông tin nhân sự

STTHọ và tênChức vụ
1BSCKII. Nguyễn Đăng KhoaTrưởng Bộ mônGiám đốc Bệnh viện Tâm thần Tp. HCM
2BSCKII. Trần Duy TâmPhó Trưởng Bộ MônTrưởng phòng KHTH Bệnh viện Tâm thần Tp. HCM
3BS. Lý Trúc LyTrợ giảng

4. Hoạt động đào tạo

  • Đào tạo kiến thức Tâm thần cho sinh viên Y đa khoa: mỗi năm đào tạo từ 100 -120 Sinh viên. Với số lượng 2 Tín chỉ, Sinh viên tham gia thực tập 2 tuần tại Bệnh viện Tâm thần.
  • Cán bộ giảng viên: Luôn học tập nâng cao trình độ chuyên môn tại các khóa học ngắn hạn và học tập nghiên cứu sau đại học, học tập nâng cao nghiệp vụ sư phạm, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức tốt.

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Đến nay, Bộ môn đã hướng dẫn 3 khóa luận Tốt nghiệp của sinh viên. Trong đó có 2 đề tài đã được báo cáo và nhận được đánh giá cao của Hội đồng.

 6. Liên hệ công tác

Lý Trúc Ly, Trợ giảng Bộ môn Tâm thần, Điện thoại: 0817.643.477. Email: ltly@medvnu.edu.vn