Giới thiệu Bộ môn Sinh hóa - Sinh học phân tử

2023-01-06 10:26:00

1. Quá trình hình thành

Bộ môn Sinh hóa – Sinh học phân tử là bộ môn trực thuộc Khoa Y ĐHQG-HCM, được thành lập từ tháng 05 năm 2010. Bộ môn hiện có 5 cán bộ đang tham gia công tác, trong đó có: 2 tiến sĩ, 3 thạc sĩ.

2. Chức năng – nhiệm vụ

Bộ môn tham gia giảng dạy kiến thức cho sinh viên bậc đại học và sau đại học cho các khối ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y Học cổ truyền, Dược học và Điều Dưỡng.

Trong nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, bộ môn đã và đang thực hiện nhiều nghiên cứu trong các bệnh lý Di truyền ở trẻ em và người lớn. 

3. Cơ cấu nhân sự

+ TS. BS. Phan Ngọc Tiến, Trưởng bộ môn

+ TS. Đỗ Thị Thu Hằng

+ ThS. Lê Phan Hoàng Trúc

+ ThS.BS. Mai Văn Hiếu

+ ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai

4. Thông tin nhân sự

4.1 Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Hằng

Thông tin liên hệ cơ bản

Các hướng nghiên cứu chính

 • Hoạt chất bảo vệ thần kinh của các cây dược liệu và các bài thuốc cổ truyền;
 • Di truyền và ngoại di truyền của các bệnh động kinh và trầm cảm.

Một số công trình nghiên cứu nổi bật

 • Eunwha Son#, Hang Do#, Hae-Mi Joo, and Suhkneung Pyo (# Co-first author). Induction of alkaline phosphatase activity by L-ascorbic acid in human osteoblastic cells: a potential role for CK2 and Ikaros. Nutrition. (2007)  23:745–753
 • Eun-Hwa Sohn, Hang Do, Nam-Sung Kang et al. Effects of Non-saponin Red Ginseng Components on the Function of Brain Cells.  J. Ginseng Res. (2008) 32: 62-66
 • Hang Do, Eun Hwa Sohn. Suhkneung Pyo. Suppression of iNOS expression by fucoidan is mediated by regulation of p38 MAPK, AP-1, and IRF-1, and depends on up-regulation of scavenger receptor B1 expression in TNF-α and IFN-γ-stimulated C6 glioma cells. Journal of Nutritional Biochemistry. (2010) 21 : 671-679
 • Hang Do, Nam-Sung Kang, Suhkneung Pyo, Timothy R. Billiar, Eun-Hwa Sohn. 2010. Differential regulation by fucoidan of IFN-γ-induced NO production in glial cells and macrophages. Journal of Cellular Biochemistry. (2010) 111 : 1337–1345
 • Hang Do, HJ Park, EH Sohn, BO Kim, SH Um, JH Kwak, EY Moon, DK Rhee, S Pyo. Ethanol induces cell cycle arrest and triggers apoptosis via Sp1-dependent p75NTR expression in human neuroblastoma cells. Cell biology and toxicology (2013) 29: 365-380
 • Hyun Jung Koo, Seon-A Jang, Kwang-Hee Yang, Se Chan Kang, Seung Namkoong, Tae-Hyung Kim, Do Thi Thu Hang, Eun-Hwa Sohn. Effects of Red Ginseng on the regulation of cyclooxygenase-2 of spleen cells in whole-body gamma irradiated mice. Food and Chemical Toxicology. (2013) Dec;62:839-46
 • Thi Thu Hang Do, Diem My Vu, Thi Thuy Kieu Huynh, Thi Khanh Van Le,  Eun-Hwa Sohn, Thieu Mai Thao Le,  Huu Hao Ha, Chi Bao Bui. SCN1A gene mutation and adaptive functioning in 18 vietnamese with Dravet syndrome.  Journal of Clinical Neurology (2017) 13:62-70.
 • Le Sy Vinh, Le Phan Hoang Truc, Le Thi Khanh Van, Huynh Thi Thuy Kieu, Do Thi Thu Hang. A mutation in GABRB3 associated with Dravet syndrome. American Journal of Medical Genetics – Part A. (2017);173(8):2126-2131
 • Le Thi Khanh VanHuynh Thi Dieu HienHuynh Thi Thuy KieuNguyen Le Trung HieuLe Sy VinhGiang HoaDo Thi Thu Hang. De novo homozygous variant of the SCN1A gene in a patient with severe Dravet syndrome complicated by acute encephalopathy. Neurogenetics. 2021 May;22(2):133-136.  doi: 10.1007/s10048-021-00636-7. Epub 2021 Mar 5.
 • Genetic analysis using targeted exome sequencing of 53 Vietnamese children with developmental and epileptic encephalopathies. Nguyen Le Trung Hieu, Nguyen Thuy Minh Thu, Le Tran Anh Ngan, Le Thi Khanh Van, Do Phuoc Huy, Pham Thi Truc Linh, Nguyen Thi Quynh Mai, Huynh Thi Dieu Hien, Do Thi Thu Hang. American Journal of Medical Genetics – Part A. 2022 Jul;188(7):2048-2060. 

4.2 ThS. Lê Phan Hoàng Trúc

Các hướng nghiên cứu chính

 • Các con đường tín hiệu trong tế bào (Hippo pathway, Autophagy).

Một số công trình nghiên cứu nổi bật

4.3 ThS.BS. Mai Văn Hiếu

Thông tin liên hệ cơ bản

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu lâm sàng: vai trò của hệ vi sinh vật đường ruột ở bệnh nhân ung thư trong đáp ứng điều trị với liệu pháp miễn dịch. 
 • Nghiên cứu chuyển tiếp: Phát triển các dấu ấn sinh học trong chẩn đoán sớm và dự đoán kháng thuốc điều trị trong ung thư.

Một số công trình nghiên cứu nổi bật

 • Choo M, Mai VH, Kim HS, Kim DH, Ku JL, Lee SK, Park CK, An YJ, Park S. Involvement of cell shape and lipid metabolism in glioblastoma resistance to temozolomide. Acta Pharmacol Sin. 2022 Sep 13.
 • Nguyen TTM, Mai VH, Kim HS, Kim D, Seo M, An YJ, Park S. Real-Time Monitoring of Host-Gut Microbial Interspecies Interaction in Anticancer Drug Metabolism. J Am Chem Soc. 2022 May 18
 • Nam H, Hong SS, Jung KH, Kang S, Park MS, Kang S, Kim HS, Mai VH, Kim J, Lee H, Lee W, Suh YJ, Lim JH, Kim SY, Kim SC, Kim SH, Park S. A Serum Marker for Early Pancreatic Cancer With a Possible Link to Diabetes. J Natl Cancer Inst. 2022 Feb 7;114(2):228-234. 
 • Vuong HG, Long NP, Anh NH, Nghi TD, Hieu MV, Hung LP, Nakazawa T, Katoh R, Kondo T. Papillary thyroid carcinoma with tall cell features is as aggressive as tall cell variant: a meta-analysis. Endocr Connect. 2018 Dec 1 
 • Mbanefo EC, Ahmed AM, Titouna A, Elmaraezy A, Trang NT, Phuoc Long N, Hoang Anh N, Diem Nghi T, The Hung B, Van Hieu M, Ky Anh N, Huy NT, Hirayama K. Association of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency and malaria: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2017 Apr 6 
 • Phi Hung L, Diem Nghi T, Hoang Anh N, Van Hieu M, et al. (2016). Case Report: Postpartum hemorrhage associated with Dengue with warning signs in a term pregnancy and delivery. F1000Research 2015, 4:1483.
 • Hung BT, Long NP, Hung le P, Luan NT, Anh NH, Nghi TD, Hieu MV, Trang NT, Rafidinarivo HF, Anh NK, Hawkes D, Huy NT, Hirayama K. Research trends in evidence-based medicine: a joinpoint regression analysis of more than 50 years of publication data. PLoS One. 2015 Apr 7
 • Long NP, Huy NT, Trang NT, Luan NT, Anh NH, Nghi TD, Hieu MV, Hirayama K, Karbwang J. Scientific Productivity on Research in Ethical Issues over the Past Half Century: A JoinPoint Regression Analysis. Trop Med Health. 2014 Sep

4.4 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Thông tin liên hệ cơ bản

Các hướng nghiên cứu chính

 • Di truyền bệnh học người
 • Một số công trình nghiên cứu nổi bật

Một số công trình nghiên cứu nổi bật

 • Hieu NLT, Thu NTM, Ngan LTA, Van LTK, Huy DP, Linh PTT, Mai NTQ, Hien HTD, Hang DTT. Genetic analysis using targeted exome sequencing of 53 Vietnamese children with developmental and epileptic encephalopathies. Am J Med Genet A. 2022 Jul;188(7):2048-2060.
 • Nguyễn Lê Trung Hiếu, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Lê Thị Khánh Vân, Nguyễn Thụy Minh Thư, Lê Trần Ánh Ngân, Đỗ Phước Huy, Huỳnh Thị Diệu Hiền, Đỗ Thị Thu Hằng. A novel KCNQ2 gene mutation in a patient with self-limitted non-familial neonatal epilepsy: a case report. Science & Technology Development Journal – Health Sciences (VNU-HCM) 2(1), 94-101. 
 • Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Lê Trung Hiếu, Lê Thị Khánh Vân, Nguyễn Thụy Minh Thư, Lê Trần Ánh Ngân, Huỳnh Thị Diệu Hiền, Đỗ Thị Thu Hằng. Ứng dụng kỹ thuật Giải trình tự toàn bộ vùng mã hóa (WES) trong phân tích đột biến trên bệnh nhân mắc hội chứng Ohtahara. Tạp chí Khoa học: Khoa học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) Vol. 38, No. 2 (2022) 83-91. 

5. Thông tin liên hệ

Nhà hành chính Y. A1. Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khu đô thị ĐHQG-HCM, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (028) 7102 1212 – Ext 102