Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp sơ sở Khoa Y ĐHQG-HCM

2020-12-07 10:28:09

Hội đồng, Tổ Thư kí Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở Khoa Y, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Khoa Y – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và theo các văn bản hiện hành của các cấp có thẩm quyền quy định.

Nhiệm kì hoạt động của Hội đồng, Tổ Thư kí có thời hạn 5 năm kể từ ngày kí Quyết định.

Danh sách Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở Khoa Y ĐHQG-HCM.

I. HỘI ĐỒNG

STTHọc hàm, học vị, họ đệm tênChức vụChức
danh
1GS.TS.BS. Trần Thị LợiTrưởng bộ Sản, Khoa YChủ tịch
2PGS.TS.BS. Lê Văn QuangPhó Trưởng khoa, Khoa YỦy viên
3PGS.TS.DS. Lê Minh TríPhó Trưởng khoa, Khoa YỦy viên
4GS.TS.BS. Hoàng Tử HùngPhó Trưởng khoa, Khoa YỦy viên
5ThS.BS.CKII. Phan Tấn ThuậnBS BV Ung bướu TPHCMỦy viên
6TS. Nguyễn Thái CườngGV ĐH Luật TPHCMỦy viên
7ThS. Nguyễn Hoàng DũngPhó Trưởng khoa, Khoa YỦy viên

II. TỔ THƯ KÝ

STTHọc hàm, học vị, họ đệm tênChức vụChức danh
1ThS.BS. Trần Huy DũngTrưởng phòng TCHC, Khoa YThư kí chuyên môn
2CN. Hà Thị Ngọc ThùyPhó Trưởng phòng TCHC, Khoa YThư kí hành chính

————————————————-

KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
ĐC: Tòa nhà hành chính YA1, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khu Đô thị ĐHQG-HCM, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương
ĐT: (028) 7102 1212
Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/Medvnu.Fanpage
Youtube/ Zalo/ Tiktok: Khoa Y ĐHQG-HCM